Khi lo脿i v岷璽 l锚n ng么i // Anh c贸 ti岷縞 cho con ng瓢峄漣 kh么ng?

膼峄塶h qu谩…

Farewell... April!

1.
鈥淐lockwork orange鈥 c贸 ngh末a l脿 nh峄痭g th峄 k峄 d峄, nh峄痭g th峄 鈥渜ueer鈥, 峄 膽芒y kh么ng ph岷 nh峄痭g ng瓢峄漣 膽峄搉g t铆nh. Ttr瓢峄沜 khi 鈥渜ueer鈥 膽瓢峄 coi l脿 谩m ch峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 膽峄搉g t铆nh, th矛 n贸 膽啤n gi岷 l脿 kh么ng 谩m ch峄 nh瓢 v岷瓂.
M岷穞 kh谩c, clockwork orange c农ng kh么ng c贸 bao h脿m 媒 ngh末a g矛 s岷, n贸 ch峄 c贸 ngh末a trong 膽岷 nh峄痭g 么ng b脿 gi脿, m脿 ph岷 l脿 nh峄痭g 么ng b脿 gi脿 峄 London c啤.
Sang m峄檛 chuy峄噉 kh谩c, t么i 膽ang c峄 膽峄峜 Moby Dick trong v么 v峄峮g. 1042-trang-b岷眓g-ti岷縩g-Anh-b岷 pdf-膽岷縩-b岷眓g-ti岷縩g-Vi峄噒-b岷-gi岷-c贸-l岷-c农ng-kh么ng-th峄-n脿o-膽峄峜-h岷縯-n峄昳-n峄痑-l脿-ti岷縩g-Anh. T么i ng峄搃 l岷璽 l岷璽 v脿 膽峄峜 膽瓢峄 t峄沬 膽o岷 n脿y:
鈥淪ao nh峄痭g ng瓢峄漣 Ba T瓢 x瓢a kia l岷 coi bi峄僴 nh瓢 l脿 th谩nh th岷? T岷 sao d芒n Hy L岷 th矛 g谩n cho n贸 h岷硁 m峄檛 v峄 th岷 ri锚ng bi峄噒, v脿 ng瓢峄漣 anh em Jove? R玫 r脿ng l脿 ch煤ng ch岷硁g c贸 ngh末a g矛 c岷. S芒u s岷痗 h啤n鈥

View original post 1 849 t峄 n峄痑

Tr瓢 L茫o Tam – H脿 膼岷 H脿

Pinyin:

D脿 m猫ng ch奴 x菒ng

zh膿ng k膩i y菐nj墨ng

shu矛y菐n x墨ngs艒ng [1]聽

x墨n k艒ngk艒ng

d脿 ji脿o y墨j霉

w煤sh膿ng

d脿 k奴 y墨 ch菐ng

r煤ch谩ng

r脿ng ji菙 s膩i m菐n b膿i

r脿ng b膿i zhu膩ng m菐n l猫i

r脿ng l猫i s脿nle ch贸u

r脿ng ch贸u q霉le b膿i

r脿ng b膿i k艒ngle zu矛

r脿ng zu矛 q霉 s墨 sh矛f膿i

r脿ng w菕 b矛 sh脿ng y菐n

q霉 sh矛 n脿 qi奴 bi脿n ch奴nf膿n

zh奴 l菐o s膩n

sh霉 ni谩n de zh墨j菒

zh奴 l菐o s膩n

f煤sh矛 de q墨ngf膿ng

zh奴 l菐o s膩n

ku脿ngsh矛 de q铆p膩

zh奴 l菐o s膩n

zu矛m臎i de g奴ni谩ng

r脿ng w菕 b菐 zh猫 zh墨 m茅i

f脿ng z脿i n菒 de t贸u sh脿ng

z脿i f膿ng l谩i zh墨qi谩n

k脿n y墨 k脿n

n茅ng f菕u ji膩ng n菒 li煤 xi脿

r脿ng w菕 b菐 zh猫 s矛j矛 de hu膩 a

d艒u sh膩o g猫 g膩nj矛ng

n菒 shu艒 h菐ob霉 h菐o

zh猫y脿ng

n菒 ji霉sh矛 zu矛h貌u y墨 du菕

r脿ng w菕 b菐 zh猫 s矛j矛 de hu膩 a

d艒u sh膩o g猫 g膩nj矛ng

r脿ng w菕 b菐 zh猫 s矛j矛 de hu膩 a

d艒u sh膩o g猫 g膩nj矛ng ba

r脿ng w菕 b菐 zh猫 s矛j矛 de hu膩 a

d艒u sh膩o g猫 g膩nj矛ng

n菒 shu艒 h菐ob霉 h菐o

zh猫y脿ng n菒 ji霉sh矛 zu矛h貌u de y墨 du菕

B岷 g峄慶 t岷 膽芒y

 

 

[Review phim] Lolita (1962) – t谩o th峄慽 b峄峜 膽瓢峄漬g

M峄檛 b脿i review r岷 hay.

blacksnow308

L瓢u 媒: b脿i vi岷縯 c贸 ti岷縯 l峄 tr瓢峄沜 m峄檛 s峄 n峄檌 dung quan tr峄峮g.

T么i ngh末 膽贸 s岷 l脿 vi峄嘽 b岷 kh岷 thi n岷縰 mu峄憂 b脿n v峄 Lolita (k峄 c岷 nguy锚n t谩c v膬n h峄峜 l岷玭 t谩c ph岷﹎ chuy峄僴 th峄 膽i峄噉 岷h n膬m 1962), m脿 c贸 th峄 n茅 tr谩nh 膽瓢峄 vi峄嘽 kh么ng h峄 膽岷 膽峄檔g 膽岷縩 nh峄痭g t矛nh ti岷縯 quan tr峄峮g c峄 n贸.

Tuy nhi锚n ch煤ng ta c农ng h茫y th岷硁g th岷痭 v峄沬 nhau, c贸 l岷 v峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 膽茫 bi岷縯 膽岷縩 Lolita r峄搃 t貌 m貌 mu峄憂 t矛m hi峄僽 th锚m, th矛 h峄 h岷硁 c农ng 膽茫 r玫 膽i峄乽 quan tr峄峮g sau: Lolita l脿 c芒u chuy峄噉 v峄 m峄檛 g茫 膽脿n 么ng 膽em l貌ng y锚u v脿 ham mu峄憂 t矛nh d峄 v峄沬 m峄檛 c么 b茅 ch瓢a tr瓢峄焠g th脿nh v峄 c岷 th峄 x谩c l岷玭 tr铆 贸c.

Hay c峄 n贸i to岷箃 ra: Lolita l脿 bi峄僽 t瓢峄g 鈥渧末 膽岷鈥 nh岷 v脿 g芒y nhi峄乽 tranh c茫i nh岷 khi b脿n v峄佲

View original post 1 571 t峄 n峄痑